Újabb változások jönnek a nyugdíjak megállapításánál

nyugdij2

Változások jönnek a nyugdíj megállapításában, módosul a gyermekek után elismerhető szolgálati idő 2019-ben és 2020-ban is – írta az Adó.hu.

A gyermekszülés esetén az anyának a ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal (tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 550 nappal) kell növelni, ahány gyermeke 1968. január 1. előtt született.

Ennek igazolásához a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a tartós betegség, fogyatékosság igazolásához orvosi igazolást szükséges benyújtani.

Szolgálati időnek számít a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj és a gyermekgondozási segély, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizeti az anya.

Január 1-től szolgálati időnek tekinthető a gyermekek otthongondozási díjának (gyod) időtartama, mert a gyodból nyugdíjjárulékot vonnak le. (A gyodot idén év elejétől vezették be: az önellátásra képtelen gyermeküket ellátó szülők részére.)

Szolgálati idő a terhesség-gyermekágyi segély és a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama, valamint a gyermekgondozási díj – 2000. január 1. előtti időtartama, és 2000. január 1. utáni ideje is, – ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

2020. január 1-től az örökbefogadói díj folyósításának időtartama us beszámít, mert szintén vonnak majd nyugdíjjárulékot belőle.

A gyermeknevelési ellátások egy részét az apa is igénybe veheti, ezért a nyugdíjnál náluk is szolgáltai időként számolhatják el.

A nagyszülők is igénybe vehetnek egyes formákat a szülők helyett, amennyiben a nagyszülő még nem nyugdíjas, akkor a gyermekgondozást segítő ellátás időtartama, és a közeljövőtől új lehetőségként a nagyszülő által igénybe vehető gyermekgondozási díj időtartama is növeli a nagyszülő szolgálati idejét.

A nők öregségi kedvezményes nyugdíj folyósításánál az összes szolgálati idő mellett az ellátásra jogosító keresőtevékenységgel, vagy gyermekneveléssel szerzett időszaknak nagy jelentősége van.

Ha a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő kevesebb negyven évnél, de az a harminckét évet eléri, a hiányzó időszak tételesen megnevezett gyermeknevelési idővel teljesíthető. (Ez 2019-től a gyermekek otthongondozási díjának időtartamát, 2020-tól már az örökbefogadói díj időtartamát is figyelembe veszik.)

Továbbá: Ha a nőnek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, illetve 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, akkor harminc év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő és legfeljebb tíz év gyermeknevelési idő esetén már megállapítható a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges negyven év jogosultsági idő megléte.

Minden gyermeknevelési időszakról szóló igazolást célszerű bemutatni, hogy az szerepeljen a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban. Erre az adategyeztetési eljárás során is sort lehet keríteni - írta a 24.hu.

Forrás: 24.hu

*


*

Top
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com