Adatvédelem

Ez az Adatvédelmi Politika (a továbbiakban: „Politika”) kifejezi elkötelezettségünket az elektronikus adatok tisztességes kezelése iránt, amelynek célja az Ön védelme. Jelen Politika alapján Ön mint magánszemély rendelkezhet arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait. Ezúton ígéretet teszünk arra, hogy személyes adatait nem dolgozzuk fel elektronikus úton semmiféle, a jelen Politikával ellentétes módon. Adatainak megadásával Ön hozzájárul azoknak a jelen Politikával összhangban történő felhasználásához. Az Ön adatainak védelme céljából jelen Adatvédelmi Politika alapján a következőkről tájékoztatjuk Önt:

 • Azon személyes adatok köre, amelyeket Önről a weboldalainkon keresztül gyűjtünk;
 • Az említett adatok gyűjtésének módja;
 • Az említett adatok gyűjtésének általános célja;
 • Azon szervezetek köre, amelyek részére az említett adatokat kiadjuk;
 • Azon döntések és eszközök, amelyek révén a magánszemélyek korlátozhatják az adatok felhasználását és átadását.

Lehetőséget adunk rá, hogy eldönthesse:

 • Engedélyezi-e, hogy az Ön által megadott bizonyos személyes adatok felhasználásra kerüljenek (az eredeti adatszolgáltatás céljától eltérő módon), és ha igen, milyen formában;
 • Engedélyezi-e, hogy az Ön által megadott bizonyos személyes adatokat harmadik személyek használják fel (az eredeti adatszolgáltatás céljától eltérő módon), és ha igen, milyen formában.

Biztosítjuk arról, hogy az Amerikai HirHatár Online újság:

 • Minden ésszerű óvintézkedést megtesz a személyes adatoknak az adatvesztéssel, nem rendeltetésszerű vagy jogosulatlan használattal, nyilvánosságra hozatallal, módosítással és megsemmisüléssel szembeni védelme érdekében;
 • Ésszerű politikákat és eljárásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a személyes adatokat kizárólag az eredeti adatgyűjtés céljának megfelelően használják fel;
 • Ésszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatokat pontosan és teljes körűen rögzítse;
 • Az Ön részére ésszerű keretek között hozzáférést nyújt saját személyes adataihoz, továbbá lehetővé teszi, hogy azokat szükség szerint javíthassa vagy módosíthassa.

A Amerikai HirHatár Online újság felelősséget vállal azon személyekkel szemben, akik úgy gondolják, hogy nem a fenti adatvédelmi elvekkel összhangban járt el Harmadik személyek hirdetései és cookie-k Merevlemezén egyedi „cookie”-kat helyezhetünk el vagy azonosíthatunk, és a látogatásaival kapcsolatos ezen információkat (az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma nélkül) felhasználhatjuk jelen vagy más weboldallal kapcsolatban a hirdetések hatékonyságának mérése, illetve az oldal vizuális megjelenésének javítása céljából.

Információk javítása vagy módosítása Önnek lehetősége van arra, hogy bizonyos adatokat javítson vagy módosítson nyilvántartásunkban;  ilyenek például a cím és az elérhetőségek. Ha az adatok javításával kapcsolatban segítségre lenne szüksége vagy kérdése van, forduljon hozzánk e-mailben az vennes@hirhatar.com címen.

Az amerikai HirHatár Online újság fontosnak tartja azon személyek biztonságát és adatainak védelmét, akikkel kapcsolatban áll. Az Amerikai HirHatár Online újság szigorú biztonsági eljárásokat alkalmaz a személyes adatok tárolása és átadása során, hogy megelőzze az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Kommunikációs és adminisztrációs adatbázisunkban vagy azért tárolunk személyes adatokat, mert ezek szükségesek az általunk a múltban vagy újonnan vállalt feladatok teljesítéséhez, vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy ügyfeleinket érdekelhetik bizonyos anyagok a tevékenységünkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ezért őrizzük meg ügyfeleink kapcsolattartási adatait és az ügyfélkapcsolatra vonatkozó múltbeli információkat. Ennek segítségével hatékonyan kezeljük ügyfélkapcsolatainkat, és célirányosan küldünk információkat, így Ön nem kaphat tőlünk postán nemkívánatos anyagokat.

A fenti törvények alapján Önnek joga van kérni az általunk tárolt személyes adatainak módosítását, illetve azt, hogy a továbbiakban ne kapjon tőlünk direkt marketing anyagokat. Az amerikai HirHatár Online újság nem értékesíti, nem adja bérbe és nem forgalmazza az általa tárolt személyes adatokat. Tekintettel az internetes hálózat globális jellegére, előfordulhat, hogy az Ön által nyújtott adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokba továbbítjuk, ahol az Ön adataira és azok használatára vonatkozóan nincsenek érvényben a jelen Politikában foglaltakhoz hasonló adatvédelmi előírások. Adatainak minél biztonságosabb kezelése érdekében azonban megtettük a fentiekben leírt intézkedéseket. Adatainak megadásával Ön hozzájárul az ilyen adattovábbításhoz.

Harmadik személyek hirdetései és cookie-k Az Önnel kapcsolatos adatokat belső működésünk folyamatos ellenőrzése és fejlesztése céljából használjuk fel, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy (i) felelősséget tudjunk vállalni Önnel szemben; felhasználói fiókját a közöttünk fennálló megállapodás alapján kezeljük; megfelelően teljesítsük az Ön által igényelt szolgáltatásokat.

Az általunk gyűjtött adatokat többek között arra is felhasználjuk, hogy folyamatosan ellenőrizzük és fejlesszük belső működésünket, illetve javítsuk az oldalainkra látogatók felhasználói élményét. A weboldal forgalmi adatait például összekapcsolhatjuk az egyéni felhasználók adataival. Ez segít megállapítanunk, milyen gyakran látogatják ügyfeleink az oldal egyes részeit, és ennek alapján az oldalt úgy fejlesztjük, hogy a lehető legtöbb ügyfelünk igényeinek megfeleljen. Az is előfordulhat, hogy az általános felhasználási statisztikákat az ügyfelek domainneve, a böngésző típusa és MIME-típusok szerint osztályozzuk, amely információt a böngésző karaktersorának leolvasásával szerzünk meg (ezt minden felhasználó böngészője tartalmazza).

Egy másik példa arra, hogyan használunk fel információkat az oldalainkra látogatók felhasználói élményének javítására, a cookie fájlok alkalmazása. A cookie fájlok célja, hogy megkönnyítsük felhasználóink számára az oldalunkhoz vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáférést. A cookie egy kis adatfájl, amelyeket bizonyos weboldalak írnak az Ön merevlemezére, amikor meglátogatja azokat. A cookie fájl olyan információkat tartalmazhat, mint például a felhasználói azonosító, amely alapján a webhely nyomon követi, milyen oldalakat látogatott meg. Személyes adatot azonban csakis akkor tartalmaz a cookie, ha azt saját maga adta meg. A cookie nem tudja leolvasni merevlemezének adatait, sem a más webhelyek által létrehozott cookie fájlokat. Mi akkor használunk cookie-kat a felhasználók tevékenységének nyomon követésére (a fent leírt módon), ha Ön regisztrál a HirHatár Online húrújság  szolgáltatásaira. Regisztrációjakor egy cookie segítségével egyedi, véletlenszerűen generált felhasználói azonosítót hozhatunk létre az Ön számára. Ezt arra használjuk, hogy név nélkül azonosítsuk Önt adatbázisunkban, továbbá nyomon kövessük, milyen oldalakat nyitott meg weboldalunkon.

Ha böngészője úgy van beállítva, hogy értesítse Önt a cookie-k elfogadása előtt, akkor minden cookie-nál kap ilyen figyelmeztető üzenetet. A cookie-kat lehetősége van elutasítani, ha kikapcsolja azokat böngészőjében, ám egyes oldalaink megtekintése csak cookie-val lehetséges. Ügyfeleink megismerése az Amerikai HirHatár Online újság tevékenysége arra irányul, hogy első osztályú média szolgáltatásokat nyújtson. Ehhez nem elég pusztán annyi, hogy innovatív szolgáltatásokat kínál. Azt is megköveteli, hogy megértsük Önt, az ügyfelet, valamint az igényeit. Önt elsősorban azokból az információkból ismerjük meg, amelyeket megad a regisztrációnál, vagy valamely szolgáltatásunk igénybe vételekor. Ezek az információk lehetnek alapvető kapcsolattartási adatok, fizetéssel kapcsolatos adatok, vagy éppen az Ön pénzügyi igényei, illetve a hirdetési igényeinek paraméterei.

Miután regisztrált szolgáltatásainkra, mi magunk, az ügynökeink vagy alvállalkozóink megkereshetjük Önt a felhasználói fiókjával, illetve a szolgáltatásainkat illetően esetlegesen felmerülő technikai kérdéseivel vagy egyéb üggyel kapcsolatban. Ez a kommunikáció létfontosságú az Önnel fenntartott kapcsolatunk során, és azért is, hogy képesek legyünk Önnek az igényeinek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatást nyújtani.

Üzemeltetési és minőségbiztosítási szempontból fontos számunkra, hogy használja-e – és ha igen, hogyan – az általunk nyújtott információkat és szolgáltatásokat. Ezért többek között nyomon követjük a felhasználók oldalunkon folytatott tevékenységét, és naplózzuk, mely fájlokat nyitottak meg.

Kinek adhatunk át információkat?

Az Önre vonatkozó egyes információkat átadhatjuk szerződéses partnereinknek, akiknek feladata az Ön felhasználói fiókjának kezelése, vagy egyéb Ön által igényelt szolgáltatások teljesítése. Bár a pénzügyi adatokat (pl. hitelkártyaszám, banki információk), biztonsági információkat (pl. belépési jelszó) és a személyes kommunikáció adatait (pl. személyes e-mail, üzenőfali bejegyzés) a fent említett partnereknek szükség esetén átadhatjuk, azokat semmiféle egyéb harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha Ön erre utasítást ad.

További kivételt képez az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó polgári jogi vagy büntető eljárás során kiküldött idézés vagy bírósági felszólítás hivatalos rendelkezése, valamint bármely jogalkalmazó szerv felszólítása, amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy Ön vagy ügynöke arra használja szolgáltatásainkat, hogy nekünk vagy más személyeknek kárt okozzon, vagy hátrányosan befolyásolja abbéli képességünket, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek. Önnel szembeni felelősségünk Szolgáltatásaink megvásárlásával Ön a jelen Adatvédelmi Politikában leírt védelemben részesül, illetve elfogadja az abban foglalt adatfeldolgozási eljárásokat. Amikor megvásárolja szolgáltatásainkat, ezzel azt is kijelenti, hogy bármely egyéb magánszemély harmadik felet, akinek személyes adatait részünkre átadja, tájékoztatott illetve megszerezte jóváhagyását az alábbiakra vonatkozóan:

 • a harmadik fél személyes adatai gyűjtésének célja;
 • azon címzettek köre vagy csoportjai, amelyek részére a harmadik fél személyes adatai átadhatók;
 • a harmadik fél adatszolgáltatása mely esetben kötelező, és mely esetben önkéntes; hogyan férhet hozzá a harmadik fél a vele kapcsolatban tárolt adatokhoz, illetve szükség esetén hogyan javíthatja azokat.

Az általunk biztosított adatvédelmen túl alkalmazottaink, ügynökeink és üzleti partnereink egyénileg is felelősséggel tartoznak a jelen Adatvédelmi Politika betartásáért, az alább leírtak szerint.

Alkalmazottak felelőssége

Az Amerikai HirHatár Online újság munkatársai kizárólag indokolt munkavégzési célból jogosultak az általunk gyűjtött személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére. Az ilyen adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok jogosulatlan használata tilos a Lloyd Magazin munkatársai számára, és fegyelmi intézkedést von maga után. Ezen túlmenően információkezelési rendszereinket úgy konfiguráltuk, hogy az alkalmazottak részére nem teszi lehetővé azon információk elérését, amelyek megtekintéséhez nincs jogosultságuk.

Az Amerikai HirHatár Online újság ügynökeinek és üzleti partnereinek felelőssége

Az általunk kapott információk egy részének feldolgozását vagy kezelését megbízott beszállítóink és üzleti partnereink végzik. Ezek a beszállítók és üzleti partnerek nem jogosultak az ilyen információknak az általunk meghatározott célokon kívüli használatára, és kötelesek azokat hozzánk hasonlóan bizalmasan kezelni.

Változásokról való értesítés

A jelen Adatvédelmi Politika bármilyen módosítását a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal közzétesszük, így Ön mindig tájékozódhat arról, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, és – adott esetben – milyen körülmények között adjuk át. Az Ön felelőssége rendszeres időközönként ellenőrizni a weboldalon, történt-e változás a jelen Adatvédelmi Politikában. Szolgáltatásunk folyamatos használatával kifejezi, hogy elfogadja az ilyen jellegű módosításokat. Ha nem kíván elfogadni valamely általunk közzétett módosítást személyes adatainak gyűjtésére, használatára vagy kiadására vonatkozóan, kérjük, ezt e-mailben jelezze az  vennes@hirhatar.com címen.

Ha a jelen Adatvédelmi Politikával kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, írjon az vennes@hirhatar.com címre.

Meghatározások

Jelen általános feltételek alkalmazásában:

 1. A „jelen weboldal” kifejezés az Interneten való megjelenésünket jelenti;
 2. A „mi” szó az amerikai hírújság illetve adott esetben annak tisztségviselőit, alkalmazottait és felhatalmazott ügynökeit jelenti;
 3. Az „Ön” szó vonatkozhat bármely magánszemélyre, cégre vagy vállalkozásra (akár regisztráltuk befektetőként, akár nem), akinek részére szolgáltatásokat nyújtunk többek között – de nem kizárólag – telefonon, személyesen, postai vagy elektronikus levelezés útján, illetve a www.hirhatar.com weboldalunkon keresztül, amelyre jelen dokumentumban „weboldal”-ként hivatkozunk.

 

Top
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com